ตำแหน่ง:
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ที่อยู่:
33 หมู่ 1 ตำบลหนองบัว
ปะคำ
บุรีรัมย์
31220
ไทย
โทรศัพท์:
0 4411 0403
โทรสาร:
0 4411 0403
Send an Email
ข้อมูลอื่นๆ:

เพจ เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/nongbuabrm