สนใจใช้บริการ  ติดต่อ : 089-579-6316 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว