องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประชาสัมพันธ์ เชินชวนฉีกวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566