ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ การขอรับบริการสามารถเดินทางหรือสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

หมายเลขโทร

0 4411 0403

หมายเลขโทรสาร

0 4411 0403

ที่อยู่ทางไปรษณีย์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์

http://www.nongbuabrm.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

https://forms.gle/E2TLbgzaNp1y3iuZ7