สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๓ เรื่อง และอินโฟกราก จำนวน 6

๑) เรื่อง OCPB Connect แอปพลิเคชั่น ให้บริการประชาชนด้านคุ้มครองผู้บริโภค

๒) เรื่อง ซื้อสิ้นค้าที่มีรังสี - C อย่าลืม! ดูฉลาก

๓) เรื่อง เลือกฟเฟต์ให้ถูกปาก ...ไม่ลำบากใจ...ควรดูอะไรบ้าง

๔) เมื่อโฆษณา "Buffet" เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

และ ๕) อินโฟกราฟิก เรื่อง สินค้าที่มีรังสี UV - C เป็นสินค้า อันตราย! ห้ามขาย และส่งให้ได้ใช้ประโยชน์และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (สคบ..pdf)สคบ.2824 kB84