องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ขอเชิญร่วมกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565" ผ่านระบบออนไลน์ 3 ช่องทาง ดังนี้
(1) Application อสม.
(2) เว็บไซต์ อสม
(3) เว็บไซต์ Stopdrink.com