อบต.หนองบัว แจ้งเวียนแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัฐหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  โดยจังหวัดบุรีรัมย์ มีประกาศของจังหวัดบุรีรัมย์