สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายและผิดกฎหมาย เรื่องประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาฉบับที่สองพ.ศ. 2566 เรื่องประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมราย ตาลในหลักฐานการรับเงินพ.ศ. 2566 และเรื่องผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 
 
 
 
 
Enter
 
 
 
 
 
 
เขียนถึง
 
เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (1.pdf)13207 kB54