•วันที่ 1 มีนาคม 2566 •


คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

นำทีม โดย นายสมัย ไหลครบุรี นายก อบต. หนองบัว

และคณะผู้บริหาร ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่

เร่งดำเนินการและสนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน🙏