นมัสการพระธาตุเจดีย์คู่บ้าน ขอพรท้าวเวสสุวรรณประดับใจ ไหว้เจ้าแม่ตะเคียนใหญ่ 100 ปี ชลธารใสดีน่าชื่นชม ณ วัดโคกกลาง ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์